Home

Actueel

Groen vraagt meer ambitie in sociale woningbouw. “Goed dat minister Homans vorig jaar investeerde in sociale woningbouw, maar het is niet goed genoeg. Vandaag staan er nog steeds meer dan 100.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een sociale woning. En nog steeds zijn de dure huurprijzen een van de redenen dat veel mensen in armoede terecht komen. Het is dus nog steeds alle hens aan dek om...

Groen dient samen met de andere democratische oppositiepartijen een resolutie in die vraagt om de aanstelling van een intendant die de problematiek van de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem moet oplossen. Vlaams parlementslid An Moerenhout: “De verschillende regeringen zitten vast in een conflictmodel, er is nood aan een onafhankelijke intendant die zich kan buigen over de...

In de Vlaamse Armoedemonitor 2017 is er geen spoor van de ’trendbreuk’ die N-VA-minister van Armoedebestrijding Homans in februari poneerde. "Er leven nog steeds 150.000 kinderen en 650.000 personen in een huishouden met een inkomen onder de armoederisico-drempel. Dat zijn onaanvaardbaar hoge en verontrustende aantallen voor een regio zoals Vlaanderen. Er zal pas sprake zijn van een...