"Weyts moet proactiever zijn in luchthavendossier"

Groen wil dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) - en bij uitbreiding de hele Vlaamse regering - meer betrokken wordt bij de uitbreidingsplannen van de luchthaven. "Die zullen een grote impact op de Vlaamse Rand hebben, maar de regering blijft op de achtergrond", zegt Vlaams Parlementslid An Moerenhout.

Tegen 2040 wil Brussels Airport het aantal passagiers optrekken van 24 miljoen naar 40 miljoen. Om die doelstelling te halen, liggen plannen op tafel om onder meer start- en landingsbaan 25L/07R negenhonderd meter langer te maken. Plannen die in de voorbije maanden heel wat onrust veroorzaakten bij omwonenden.

 

Geen Vlaamse betrokkenheid

Ook stelt Groen zich vragen over de impact op de leefbaarheid, mobiliteit en milieu. De oppositiepartij wilde daarom weten of, en in hoeverre de Vlaamse regering betrokken werd bij de opmaak van de plannen van de strategische visie, en het consultatieproces Forum 2040, georganiseerd door Brussels Airport.

"Uit het antwoord van minister Weyts blijkt dat er helemaal geen betrokkenheid is", zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout. "Nochtans zal de impact op Vlaanderen immens zijn. Het is ook onbegrijpelijk dat de luchthaven de Vlaamse regering niet betrekt bij haar consultatieproces, en dat diezelfde Vlaamse regering er zelf geen initiatief toe neemt. Vooral van minister Weyts verwachten we een meer proactieve houding. Het is zijn verantwoordelijkheid om bezorgde omwonenden een antwoord te geven."