Home

Actueel

De Vlaams Regering heeft een belangenconflict ingediend tegen strengere Brusselse geluidsnormen. Voor Groen zijn gelijke normen tussen de verschillende gewesten nodig om een duurzame oplossing te vinden, niet enkel voor wat betreft geluidsoverlast, maar ook op vlak van fijn stof. Voor Groen is de gezondheid van de omwonenden van prioritair belang. De verschillende gewesten moeten...

Het nieuws over de erg concrete en verregaande ideeën van Brussels Airport met betrekking tot de uitbreiding van de luchthaven in Zaventem hebben iedereen met verstomming geslagen....

Decenniumdoelen maakt bekend dat de armoede voor het eerst sinds jaren significant stijgt in Vlaanderen. “Homans heeft als minister een nooit geziene cumulatie aan bevoegdheden, zoals Integratie, Wonen en...